“Mariborsko judovsko skupnost zagotovo lahko štejemo med največje srednjeveške judovske skupnosti na Slovenskem, Maribor pa med kulturna in gospodarska središča judovstva v tedanjih notranjeavstrijskih deželah.”

vir: Sinagoga Maribor – Judovska kulturna dediščina